Новина: Честито!
Дата: 2010-02-11

Отново много радост от театралната дейност!
Надникнем ли за малко зад сцената ще усетим удоволствието с което играят децата - непринудени, истински и щастливи!
Златна българска приказка " - сценарий по пиесата на Мая Дългъчева е заглавието на театралното представление, което изпълниха децата от театралната група към "Ателие Театър" при нашата детска градина на конкурса на НЧ "Съгласие". Тази година артисти са малчуганите от подготвителни групи "Смехорани" и "Лъвчета". Заслужена е бурната радост на всички, защото нашето представление спечели Голямата "Специална награда" на журито.bottom