Новина: Добри практики в ЦДГ
Дата: 2011-04-15

Подписана е работна програма за сътрудничество в областта на образованието между РИО-Ямбол, РИО- Бургас, РИО- Хасково, свързана с обмен на успешни практики в образованието.

В ЦДГ "Червената шапчица" колегите наблюдаваха:

"Образователна ситуация с деца от 

ПГ"Смърфчета" - 6 г "Пролетни фолклорни празници"                                  

Цел: Реализиране на проекти и изяви в ежедневната и празнична среда при съпричастност и коопериране.

Задачи:  

1.Създаване  позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване на духовната връзка между поколенията

2.Да добият обобщени представи за ежедневна и празнична среда в детската градина и в къщи

 3.Изразяване на представите и уменията на децата за традициите и символиката свързани с пролетните празници чрез творчески дейности.

"На гости при баба" - празнуване на пролетни фолклорни празници

Цел: Обогатяване социалния опит на децата чрез пресъздаване на народни традиции и свързаните с тях обичаи                                                                                                                                                 

Задачи: 

1. Включване на децата като активни  участници в пресъздаването на обичаи, обреди, и традиции за повишаване интереса към фолклора                                                                                                    

2.Упражняване приложението на музикални техники при пресъздаване на вълнуващи моменти от семейни празнициbottom