Новина: С Червената шапчица под дъгата
Дата: 2012-03-26

ПРОГРАМА

26.ІІІ. "МИСЛИ В ЗЕЛЕНО" от 9,30 до 11,00 ч - Организирани занимания за опознаване, грижа и опазване на природния свят.Работа в природния кът - засяване на семена и луковички, почистване наградинките, опити с вода,използване на отпадъчни и рециклирани материали. Определяне на екологична пътека.

27.ІІІ. "ЛИЛАВИ УРОЦИ" от 9,30 ДО 11,00 Ч - Организирани занимания за усвояване на учебен материал по български език и математика в различните възрастови групи. От 17.00ч - беседа  с психолог

28.ІІІ."ОРАНЖЕВИ МЕЧТИ" от 9,30-11,00 Организирани занимания по рисуване,апликиране,квилинг,драматизации. От 16,30ч Ателие Театър представя "Новите дрехи на краля" /деца от подготвителна група/

29.ІІІ."НА ЧЕРВЕНО СПРИ" от  9,30 до 11ч Организирани дейности за запознаване на децата с безопасност на движението,опасните игри и действия при бедствия, пожари и др. От 10,30 - Среща с родители чиято професия е пожарникар,лекар.

30.ІІІ. "ЖИВЕЙ В  СИНЬО" От 10,00ч Спортен празникbottom