Новина: Обмен на добри практики - модел за екипно сътрудничество
Дата: 2016-11-28
Четвърта подготвителна група "Смехорани" 02.12.2016г
Ст. учител Йорданка Андонова
Образователно направление "Математика" - Измерване
Тема Пространствени измервания - дължина, височина
Цел: Формиране на представа за линейни величини и овладяване на техниката за тяхното измерване

Четвърта подготвителна група "Теменужки  29.11.2016г
Ст. учител Галина Владева
Образователно направление "Математика" - Количествени отношения
Тема : Отнемане до 5
Цел: Формиране на елементарна представа за аритметичната операция изваждане, като отнемане до 5

Трета подготвителна група "Лъвчета"  30.11.2016г
Ст- учител Мария Русева
Образователно направление "Физическа култура" - Игрова двигателна дейност
Тема : "Обичам да играя" - равновесно ходене, бягане, провиране, координация - колянно-опорна везна и колянно-лакътна опора
Развиване на моторните и двигателни способности  при изпълнение на   комбинация от двигателни действия в подвижни и спортноподготвителни игри

Втора възрастова група "Маргаритки" 29.11.2016г.
Ст.учител Димитринка Динева
Образователно направление "Математика" - Равнинни фигури и форми
Тема : Геометрична фигура квадрат
Цел : Практическо запознаване с геометрична фигура квадрат

Втора възрастова група "Смърфчета" 02.12.2016г
Гл. учител Мария Минкова
Образователно направление "Околен свят" - Социална и здравна среда
Тема : "Моето тяло"
Цел: Запознаване с функциите на някои сетивни органи, с  тяхното опазване и значение за живота на човека


bottom