Новина: Приключи вторият етап от вътрешно методическата квалификация на тема: Универсалност на играта в процеса на педагогическото взаимодействие
Дата: 2017-04-02

Приключи вторият етап от вътрешно методическата квалификация на тема: Универсалност на играта в процеса на педагогическото взаимодействие
В периода 13-17.02.2017г открита практика изнесоха:
Силвия Йорданова - ІV ПГ - Конструиране и технологии
Виолета Петрова - ІІІ ПГ - Математика
Надежда Хаджиева - ІІ гр - Околен свят
Надежда Ненова - І гр - Математика
Дора Стоянова - ІV ПГ - Изобразително изкуство
Младите учители показаха свои идеи за използване на играта като обединяваща и интегрираща дейност , доказала своята ефективност при овладяване на знания, умения и компетентности от децата.
На последвалото обсъждане се потвърди общото мнение, че в организирания образователен процес в ДГ играта се прилага естествено и неотменно и се осигурява възможност образователното съдържание
на всяка тема да бъде разкрито интерактивно и в достъпен за тях вид. Занимателно и неусетно задълбочават познанията си за околния свят, научават се да откриват взаимовръзката между явленията, развиват способности за избор и оценка.bottom