Новина: Засилване сигурността в образователните институции
Дата: 2017-07-18
1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги:
- за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение;
- за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата;
- за работа с деца със специални нужди.
2. Информация за същността за всеки вид социална услуга


bottom