Стандарти за ранно детско развитие - Здраве, физическо и двигателно развитие

В отговор на необходимостта от прилагане на системен, интердисциплинарен подход към ранното детско развитие, експертен екип под ръководството на Института за изследване на населението и човека към БАН, с подкрепата на УНИЦЕФ България, създаде стандарти и стратегии за развитие и учене. Стандартите отразяват основните постижения в опита на детето в процеса на неговото физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие.

В поредица от публикации ще Ви представим основните компетентности, знания и действия, които са характерни за развитието на детето до момента на постъпването му в детската градина в периода 30-36 месеца.


Здраве, физическо и двигателно развитие в периода 31-36 месеца

I Груби двигателни умения

1.        Детето може да ходи по тясна повърхнина (като пейка) и пази равновесие.

 

2.        Качва се или слиза по стълба без чужда помощ, може да скача на по-долното стъпало, приземявайки се на два крака.

 

3.        Може да скочи напред с двата крака едновременно.

 

4.        Може да кара колело с три колела.

 

II Фини двигателни умения

1.        Детето извършва по-координирани, по-точни и сръчни движения, прегъва лист хартия, рисува крива затворена линия (предмети с кръгла форма).

 

2.        Отваря и затваря врати, ниже едри мъниста на конец, моделира от пластилин фигури, апликира изрязани прости форми.

 

3.        Конструира и сглобява фигури от различни елементи, реди прости пъзели.

 

III Сензорно-двигателни умения

1.        Детето все по-добре разграничава различни форми, големини, мелодии, цветове.

 

IV Физическо развитие и активност

1.        Детето увеличава телесната си маса средно с 1000 грама, а ръста си – с около 4,5 см за възрастовия период.

 

2.        Детето може да играе продължително с движещи се играчки, кара колело и др.

 

3.        Включва се в организирани физически дейности при съпровод на музикални инструменти, песни, ритми и др.

 

V Хранене

1.        Детето приема разнообразна храна, почти еднаква по вид и консистенция с храната на възрастните.

 

2.        Храни се самостоятелно, не се цапа, показва вкусови предпочитания, помни вида и миризмата на храните, демонстрира положителни емоции при естетич-ното им сервиране.

 

3.        Учи се да участва в сервирането на масата, използва освен лъжичка и вилица.

 

VI Безопасни практики

1.        Детето разбира забрани, обръща внимание на инструкциите за безопасност.

 

2.        Повтаря забранени действия, като все още не може да предвиди евентуалните опасности.

 

VII Поддържане на личното здраве и хигиена

1.        Детето се опитва самостоятелно да мие зъбите, лицето и ръцете си.

 

2.        Регулира и съобщава за физиологичните си нужди.

 

3.        Облича, съблича, обува и събува, мие и избърсва ръцете си самò или с минимална помощ.

 

4.        Съобщава на лицето, полагащо грижи, когато не се чувства добре, когато му е топло, или студено.bottom